QUIS UT DEUS ?!

petek, 4. avgust 2023

MARIJA, MATI DOBREGA SVETA

 

LITANIJE MATERE BOŽJE DOBREGA SVETA

Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.

Kristus, sliši nas.

Kristus, usliši nas.

Bog Oče nebeški – usmili se nas.

Bog Sin, Odrešenik sveta – usmili se nas.

Bog Sveti Duh – usmili se nas.

Sveta Trojica, en sam Bog – usmili se nas.

Sveta Marija, ljubezniva hči nebeškega Očeta – prosi za nas.

Sveta Marija, častita mati božjega Sina,

Sv. Marija, prečista nevesta Svetega Duha,

Sv. Marija, brez madeža izvirnega greha spočeta,

Sv. Marija, Mati dobrega sveta,

Sv. Marija, ki dober svet daješ dušnim pastirjem,

Sv. Marija, ki dober svet daješ oblastnikom,

Sv. Marija, ki dober svet daješ ubogim in revnim,

Sv. Marija, ki dober svet daješ žalostnim in dvomečim,

Sv. Marija, ki dober svet daješ  obupanim,

Sv. Marija, ki dober svet daješ bolnikom in ujetnikom,

Sv. Marija, ki dober svet daješ umirajočim,

Sv. Marija, ki dober svet daješ grešnikom v pokori,

Sv. Marija, ki dober svet daješ vsem vernim kristjanom,

Marija, mati milosti in dobrote,

Marija, mati sporazumnosti in modrosti,

Marija, mati najlepše ljubezni,

Marija, zgled prave ponižnosti,

Marija, zgled srčne pobožnosti,

Marija, zgled deviške čistosti,

Marija, zgled potrpežljivosti,

Marija, zgled lepega življenja,

Marija, zgled vseh čednosti,

Marija, zgled krščanske popolnosti,

Mi, tvoji služabniki! Prosimo Te, usliši nas!

Naj božje in cerkvene zapovedi zvesto spolnjujemo,

Naj se vseh grehov skrbno varujemo,

Naj svojega bližnjega prav ljubimo,

Naj vsem svojim razžaljivcem iz srca odpuščamo,

Naj ob smrtni uri sv. zakramente vredno prejmemo,

Naj v božji milosti živimo in umrjemo,

Naj po smrti večno zveličanje dosežemo,

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta,

        prizanesi nam, o Gospod!

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta,

        usliši nas, o Gospod!

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta,

        usmili se nas!

Gospod, usliši nas, Kristus, sliši nas, Gospod, usmili se.

 

V.: V vseh revah in nadlogah:

R.: Dober svet nam daj, o Marija!

Molimo!

O prečastita in od vekomaj izvoljena Mati Jezusova, Marija! Ti si za Bogom naše edino pribežališče in upanje. Ponižno te prosimo, podeli nam svoj dober materni svet in nam pomagaj v vseh okoliščinah našega življenja zvesto spolnjevati božjo voljo, varovati se greha, živeti in umreti v božji milosti in enkrat doseči večno zveličanje po Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, našem Gospodu, ki s teboj živi in kraljuje na vse veke vekov. Amen.

 

MOLITVE ZA DEVETDNEVNO POBOŽNOST V ČAST

MATERE BOŽJE DOBREGA SVETA

 

1. dan

O častita nebeška kraljica, Mati dobrega sveta! Ozri se milostljivo na nas, uboge grešnike, ki klečimo pred Teboj in k Tvoji večji časti začenjamo danes svojo devetdnevno pobožnost. Vest nam teži spomin obilnih grehov, ker vemo, da ne moremo nikdar po svoji slabi zmožnosti zadostiti božji pravici. Zato se zatekamo k Tebi, o Marija, Mati dobrega sveta, da nam pomagaš Ti, kjer ne more naša slabost.

Ohrani sveti katoliški cerkvi mir in edinost svete vere! Izprosi papežu . . . . moč in krepost, našemu škofu . . . . in duhovnikom vse potrebne lastnosti in vrline, da bodo zmogli voditi ljudi k zveličanju, nam pa vse tiste milosti in dobrote, ki jih najbolj potrebujemo.

Tudi vi, božji izvoljenci: sv. Lenart, naš župnijski varuh, sv. Jožef, sv.  Štefan, sv.  Agapit, sv. Marjeta kortonska,  sv. Katarina, bl. Anton Martin Slomšek, bl. Alojzij Grozde, bl. Drinske mučenke, vsi svetniki in svetnice božje, prosite pri Bogu za nas, da bomo rešeni po božji volji časnih nadlog in nesreč in enkrat večno zveličani. Amen.

3. Oče naš… 3. Zdrava Marija…

2. dan

O Marija, presveta Mati našega Odrešenika, Mati dobrega sveta! Spomin obilnih milosti, ki si nam jih Ti že neštetokrat sprosila, močno tolaži nas, zapuščene Evine otroke ter

napolnjuje naša srca z velikim zaupanjem v Tvojo mogočno priprošnjo.

V tem zaupanju se izročamo Tebi tudi sedaj z dušo in telesom, zakaj pod Tvojo obrambo nas ne bo več plašila nobena reč: ne naši storjeni grehi, ker nam boš izprosila odpuščanje in duha prave pokore – ne hudobni duhovi, ker si Ti močnejša, kakor vse peklenske moči; ne strašni pogled ostrega sodnika, ker ga bo potolažila Tvoja prošnja.

Obvaruj nas torej vsake nesreče na duši in telesu! V tem zaupanju hočemo sveto živeti in umreti. Amen.

3. Oče naš… 3. Zdrava Marija

3. dan

 

Sveta Marija, kraljica nebes in zemlje, Mati dobrega sveta! Mi, ki smo bili sužnji greha, se v globokem zaupanju zatekamo k Tebi. Vse življenje želimo le Tebi služiti, Te častiti in ljubiti. Podpiraj nas s svojim maternim svetom, da se bomo znali obvarovati vseh grehov in grešnih priložnosti, da bomo živeli v posvečujoči milosti in se nekoč večno veselili v nebesih. Amen.

3. Oče naš… 3. Zdrava Marija

4. dan

 

O usmiljena in dobrotljiva devica Marija, Mati dobrega sveta! Strah nas je, ko se spomnimo svojih storjenih grehov in pomislimo na svojo zadnjo uro. Zato pribežimo k Tebi, Marija, tolažnica žalostnih, in Te prosimo: ne zapusti nas ob uri smrtne bridkosti, temveč nam izprosi pri svojem sinu Jezusu  to  milost, da bomo zadnji boj končali z besedami Jezus, Marija, Jožef. Amen.

3. Oče naš… 3. Zdrava Marija…

5. dan

 

O prečista devica Marija, Mati dobrega sveta! S hvaležnim srcem se zatekamo k Tebi, nebeški priprošnjici, saj vemo, da si Ti naša obramba pred božjo pravičnostjo. Ostani naš priprošnjica, da bomo deležni vseh milosti in dobrot Tvojega sina Jezusa Kristusa. Amen.

3. Oče naš… 3. Zdrava Marija…

6. dan

 

O častitljiva kraljica nebeška, Mati dobrega sveta! Povišana nad vse angele prebivaš najbližje božjega sedeža, Tebe pozdravljamo mi, ubogi grešniki iz doline solz in Te prosimo: Ozri se milostno na nas, ki se nahajamo na svetu v tolikih nevarnostih: posebno, da bi izgubili Boga in nebesa. Zato hrepenimo s Teboj vred gledati božje obličje in se vekomaj veseliti v nebesih. Varuj nas, da ne zgrešimo prave poti k zveličanju in ne zaidemo na široko cesto večnega pogubljenja! Za to milost Te prosimo, Mati dobrega sveta, zdaj in slednji čas. Amen.

3. Oče naš… 3. Zdrava Marija

7. dan

 

O Marija, presveta mati našega Odrešenika, Mati dobrega sveta! Vemo da nismo prav vredni Tvojega usmiljenja, a vemo tudi, da za voljo bridke smrti , ki jo je Tvoj božji sin voljno prestal za odrešenje grešnikov na križu, tudi Ti močno želiš pomagati grešnikom in Te posebno za to imenujemo pribežališče grešnikov in pomoč kristjanov. Bodi torej tudi naše pribežališče, upanje in naša pomoč zdaj in ob smrtni uri. Amen.

3. Oče naš… 3. Zdrava Marija…

 

8. dan

 

Marija, prečista devica in naša preljubezniva mati, Mati dobrega sveta! Poglej na nas revne sirote, ki se zatekamo v Tvojo obrambo in varstvo. Darujemo Ti svoje oči, svoja ušesa, svoj jezik, svoje srce in vsa čutila, da nebi z njimi služili grehu. Pomagaj nam, da bi zmogli več storiti za večjo čast božjo in naše zveličanje. V vseh skušnjavah pa se hočemo vselej priporočati Tebi in klicati na pomoč Tvoje presladko ime. Ne zapusti nas, o Marija! Amen.

3. Oče naš… 3. Zdrava Marija…

 

9. dan

O prečastita Gospa nebes in zemlje, Mati dobrega sveta! V Tvojo večjo čast smo obhajali devetdnevno pobožnost, ki jo danes sklepamo. S ponižnim in skesanim srcem klečimo pred Teboj in se Ti zahvaljujemo za vse dobre misli, želje in sklepe, ki si jih po tej devetdnevni pobožnosti v nas obujala, vnemala naša srca za pošteno krščansko življenje in utrjevala naše zaupanje v božje usmiljenje. Zdaj pa Te še prosimo, podpiraj našo slabost s svojim dobrim svetom, da bomo svoje dobre sklepe spolnjevali in ostali stanovitni do konca.Tebi priporočamo tudi vse potrebe vsega krščanstva. V Tvojo mogočno obrambo izročamo svojo domovino, našo župnijo in vse naše družine. Po Tvoji priprošnji naj nam bog podeli obilnost svojega blagoslova, na smrtno uro pa milost, da vredno prejmemo Jezusa v presvetem Rešnjem Telesu kot sveto popotnico in se s Teboj enkrat večno veselimo v nebesih. Pridobi nam, Mati dobrega upanja, tudi telesne dobrote, če niso nasprotne zveličanju naših duš. Izprosi nam zdravje pri ljudeh in živini, božji blagoslov na žitnih poljih in vinskih gorah. Odvrni od nas hudo vreme, slabe in revne čase. Naj prebiva med nami ljubi mir. Prosi za vse žive in mrtve župljane, posebno za vse, ki so opravili devetdnevno pobožnost. S svojo mogočno priprošnjo jim izprosi, da bodo čim prej rešeni trpljenja in deležni večnega veselja v nebesih, po Tvojem Sinu Jezusu Kristusu, ki z Bogom Očetom in svetim Duhom živi in kraljuje vekomaj. Amen.

3. Oče naš… 3. Zdrava Marija…

V.: O Marija, Mati milosti in dobrega sveta, prosi za nas!

R.: Da postanemo vredni obljub Kristusovih.