QUIS UT DEUS ?!

petek, 29. september 2023

ZUNAJ KATOLIŠKE CERKVE NI ZVELIČANJA

 

  • 16th Council of Toledo, Symbolum, of May 2, 693 (Denzinger-Schönmetzer – DS – 575);
  • Fourth Lateran Council, of November 11-30, 1215 (DS 802);
  • Boniface VIII, Bull Unam sanctam, of November 18, 1302 (DS 870);
  • Council of Florence, Bull Cantate Domino, of February 4, 1442 (DS 1351);
  • Gregory XVI, Encyclical Mirari vos, of Aug.15, 1832, Recueil des allocutions, p. 163;
  • Pius IX, Encyclical Qui pluribus, of November 9, 1846 (DS 2785);
  • Syllabus, of December 8, 1864 (DS 2916-7);
  • Leo XIII, Encyclical Satis cognitum, of June 29, 1896, Vozes, 1960, n. 10;
  • Pius XII, Encyclical Mystici corporis, of June 29, 1943 (DS 3821);
  • Letter from the Holy Office to the Archbishop of Boston, of August 8, 1949 (DS 3866-7, 3869-72).

petek, 4. avgust 2023

MARIJA, MATI DOBREGA SVETA

 

LITANIJE MATERE BOŽJE DOBREGA SVETA

Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.

Kristus, sliši nas.

Kristus, usliši nas.

Bog Oče nebeški – usmili se nas.

Bog Sin, Odrešenik sveta – usmili se nas.

Bog Sveti Duh – usmili se nas.

Sveta Trojica, en sam Bog – usmili se nas.

Sveta Marija, ljubezniva hči nebeškega Očeta – prosi za nas.

Sveta Marija, častita mati božjega Sina,

Sv. Marija, prečista nevesta Svetega Duha,

Sv. Marija, brez madeža izvirnega greha spočeta,

Sv. Marija, Mati dobrega sveta,

Sv. Marija, ki dober svet daješ dušnim pastirjem,

Sv. Marija, ki dober svet daješ oblastnikom,

Sv. Marija, ki dober svet daješ ubogim in revnim,

Sv. Marija, ki dober svet daješ žalostnim in dvomečim,

Sv. Marija, ki dober svet daješ  obupanim,

Sv. Marija, ki dober svet daješ bolnikom in ujetnikom,

Sv. Marija, ki dober svet daješ umirajočim,

Sv. Marija, ki dober svet daješ grešnikom v pokori,

Sv. Marija, ki dober svet daješ vsem vernim kristjanom,

Marija, mati milosti in dobrote,

Marija, mati sporazumnosti in modrosti,

Marija, mati najlepše ljubezni,

Marija, zgled prave ponižnosti,

Marija, zgled srčne pobožnosti,

Marija, zgled deviške čistosti,

Marija, zgled potrpežljivosti,

Marija, zgled lepega življenja,

Marija, zgled vseh čednosti,

Marija, zgled krščanske popolnosti,

Mi, tvoji služabniki! Prosimo Te, usliši nas!

Naj božje in cerkvene zapovedi zvesto spolnjujemo,

Naj se vseh grehov skrbno varujemo,

Naj svojega bližnjega prav ljubimo,

Naj vsem svojim razžaljivcem iz srca odpuščamo,

Naj ob smrtni uri sv. zakramente vredno prejmemo,

Naj v božji milosti živimo in umrjemo,

Naj po smrti večno zveličanje dosežemo,

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta,

        prizanesi nam, o Gospod!

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta,

        usliši nas, o Gospod!

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta,

        usmili se nas!

Gospod, usliši nas, Kristus, sliši nas, Gospod, usmili se.

 

V.: V vseh revah in nadlogah:

R.: Dober svet nam daj, o Marija!

Molimo!

O prečastita in od vekomaj izvoljena Mati Jezusova, Marija! Ti si za Bogom naše edino pribežališče in upanje. Ponižno te prosimo, podeli nam svoj dober materni svet in nam pomagaj v vseh okoliščinah našega življenja zvesto spolnjevati božjo voljo, varovati se greha, živeti in umreti v božji milosti in enkrat doseči večno zveličanje po Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, našem Gospodu, ki s teboj živi in kraljuje na vse veke vekov. Amen.

 

MOLITVE ZA DEVETDNEVNO POBOŽNOST V ČAST

MATERE BOŽJE DOBREGA SVETA

 

1. dan

O častita nebeška kraljica, Mati dobrega sveta! Ozri se milostljivo na nas, uboge grešnike, ki klečimo pred Teboj in k Tvoji večji časti začenjamo danes svojo devetdnevno pobožnost. Vest nam teži spomin obilnih grehov, ker vemo, da ne moremo nikdar po svoji slabi zmožnosti zadostiti božji pravici. Zato se zatekamo k Tebi, o Marija, Mati dobrega sveta, da nam pomagaš Ti, kjer ne more naša slabost.

Ohrani sveti katoliški cerkvi mir in edinost svete vere! Izprosi papežu . . . . moč in krepost, našemu škofu . . . . in duhovnikom vse potrebne lastnosti in vrline, da bodo zmogli voditi ljudi k zveličanju, nam pa vse tiste milosti in dobrote, ki jih najbolj potrebujemo.

Tudi vi, božji izvoljenci: sv. Lenart, naš župnijski varuh, sv. Jožef, sv.  Štefan, sv.  Agapit, sv. Marjeta kortonska,  sv. Katarina, bl. Anton Martin Slomšek, bl. Alojzij Grozde, bl. Drinske mučenke, vsi svetniki in svetnice božje, prosite pri Bogu za nas, da bomo rešeni po božji volji časnih nadlog in nesreč in enkrat večno zveličani. Amen.

3. Oče naš… 3. Zdrava Marija…

2. dan

O Marija, presveta Mati našega Odrešenika, Mati dobrega sveta! Spomin obilnih milosti, ki si nam jih Ti že neštetokrat sprosila, močno tolaži nas, zapuščene Evine otroke ter

napolnjuje naša srca z velikim zaupanjem v Tvojo mogočno priprošnjo.

V tem zaupanju se izročamo Tebi tudi sedaj z dušo in telesom, zakaj pod Tvojo obrambo nas ne bo več plašila nobena reč: ne naši storjeni grehi, ker nam boš izprosila odpuščanje in duha prave pokore – ne hudobni duhovi, ker si Ti močnejša, kakor vse peklenske moči; ne strašni pogled ostrega sodnika, ker ga bo potolažila Tvoja prošnja.

Obvaruj nas torej vsake nesreče na duši in telesu! V tem zaupanju hočemo sveto živeti in umreti. Amen.

3. Oče naš… 3. Zdrava Marija

3. dan

 

Sveta Marija, kraljica nebes in zemlje, Mati dobrega sveta! Mi, ki smo bili sužnji greha, se v globokem zaupanju zatekamo k Tebi. Vse življenje želimo le Tebi služiti, Te častiti in ljubiti. Podpiraj nas s svojim maternim svetom, da se bomo znali obvarovati vseh grehov in grešnih priložnosti, da bomo živeli v posvečujoči milosti in se nekoč večno veselili v nebesih. Amen.

3. Oče naš… 3. Zdrava Marija

4. dan

 

O usmiljena in dobrotljiva devica Marija, Mati dobrega sveta! Strah nas je, ko se spomnimo svojih storjenih grehov in pomislimo na svojo zadnjo uro. Zato pribežimo k Tebi, Marija, tolažnica žalostnih, in Te prosimo: ne zapusti nas ob uri smrtne bridkosti, temveč nam izprosi pri svojem sinu Jezusu  to  milost, da bomo zadnji boj končali z besedami Jezus, Marija, Jožef. Amen.

3. Oče naš… 3. Zdrava Marija…

5. dan

 

O prečista devica Marija, Mati dobrega sveta! S hvaležnim srcem se zatekamo k Tebi, nebeški priprošnjici, saj vemo, da si Ti naša obramba pred božjo pravičnostjo. Ostani naš priprošnjica, da bomo deležni vseh milosti in dobrot Tvojega sina Jezusa Kristusa. Amen.

3. Oče naš… 3. Zdrava Marija…

6. dan

 

O častitljiva kraljica nebeška, Mati dobrega sveta! Povišana nad vse angele prebivaš najbližje božjega sedeža, Tebe pozdravljamo mi, ubogi grešniki iz doline solz in Te prosimo: Ozri se milostno na nas, ki se nahajamo na svetu v tolikih nevarnostih: posebno, da bi izgubili Boga in nebesa. Zato hrepenimo s Teboj vred gledati božje obličje in se vekomaj veseliti v nebesih. Varuj nas, da ne zgrešimo prave poti k zveličanju in ne zaidemo na široko cesto večnega pogubljenja! Za to milost Te prosimo, Mati dobrega sveta, zdaj in slednji čas. Amen.

3. Oče naš… 3. Zdrava Marija

7. dan

 

O Marija, presveta mati našega Odrešenika, Mati dobrega sveta! Vemo da nismo prav vredni Tvojega usmiljenja, a vemo tudi, da za voljo bridke smrti , ki jo je Tvoj božji sin voljno prestal za odrešenje grešnikov na križu, tudi Ti močno želiš pomagati grešnikom in Te posebno za to imenujemo pribežališče grešnikov in pomoč kristjanov. Bodi torej tudi naše pribežališče, upanje in naša pomoč zdaj in ob smrtni uri. Amen.

3. Oče naš… 3. Zdrava Marija…

 

8. dan

 

Marija, prečista devica in naša preljubezniva mati, Mati dobrega sveta! Poglej na nas revne sirote, ki se zatekamo v Tvojo obrambo in varstvo. Darujemo Ti svoje oči, svoja ušesa, svoj jezik, svoje srce in vsa čutila, da nebi z njimi služili grehu. Pomagaj nam, da bi zmogli več storiti za večjo čast božjo in naše zveličanje. V vseh skušnjavah pa se hočemo vselej priporočati Tebi in klicati na pomoč Tvoje presladko ime. Ne zapusti nas, o Marija! Amen.

3. Oče naš… 3. Zdrava Marija…

 

9. dan

O prečastita Gospa nebes in zemlje, Mati dobrega sveta! V Tvojo večjo čast smo obhajali devetdnevno pobožnost, ki jo danes sklepamo. S ponižnim in skesanim srcem klečimo pred Teboj in se Ti zahvaljujemo za vse dobre misli, želje in sklepe, ki si jih po tej devetdnevni pobožnosti v nas obujala, vnemala naša srca za pošteno krščansko življenje in utrjevala naše zaupanje v božje usmiljenje. Zdaj pa Te še prosimo, podpiraj našo slabost s svojim dobrim svetom, da bomo svoje dobre sklepe spolnjevali in ostali stanovitni do konca.Tebi priporočamo tudi vse potrebe vsega krščanstva. V Tvojo mogočno obrambo izročamo svojo domovino, našo župnijo in vse naše družine. Po Tvoji priprošnji naj nam bog podeli obilnost svojega blagoslova, na smrtno uro pa milost, da vredno prejmemo Jezusa v presvetem Rešnjem Telesu kot sveto popotnico in se s Teboj enkrat večno veselimo v nebesih. Pridobi nam, Mati dobrega upanja, tudi telesne dobrote, če niso nasprotne zveličanju naših duš. Izprosi nam zdravje pri ljudeh in živini, božji blagoslov na žitnih poljih in vinskih gorah. Odvrni od nas hudo vreme, slabe in revne čase. Naj prebiva med nami ljubi mir. Prosi za vse žive in mrtve župljane, posebno za vse, ki so opravili devetdnevno pobožnost. S svojo mogočno priprošnjo jim izprosi, da bodo čim prej rešeni trpljenja in deležni večnega veselja v nebesih, po Tvojem Sinu Jezusu Kristusu, ki z Bogom Očetom in svetim Duhom živi in kraljuje vekomaj. Amen.

3. Oče naš… 3. Zdrava Marija…

V.: O Marija, Mati milosti in dobrega sveta, prosi za nas!

R.: Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

 


ponedeljek, 12. junij 2023

DNEVNI DOBER NAMEN

 


       Dobri Jezus, vse križe, trpljenje in bolečine današnjega dne združujem s tvojim križem, trpljenjem in bolečinami in jih po Marijinem Brezmadežnem Srcu nepreklicno darujem v največjo slavo Troedinega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha, v največjo slavo Tvojega, Marijinega in Jožefovega Srca in za zveličanje moje neumrljive duše ter duš vseh mojih domačih, vseh Slovencev in vseh ljudi na tem svetu, ter za naslednje namene...petek, 26. maj 2023

BOŽJI SLUŽABNIK MANUEL FODERA

 
BOŽJI SLUŽABNIK MANUEL FODERA (21. JUNIJ A.D. 2001 - 20. JULIJ A.D. 2010)


Manuel Fodera je bil rojen 21. junija A.D. 2001 očetu Beppe Fodera in mami Enzi v mestu Calatafimi s cca. 6000 prebivalci na Siciliji.

Julija A.D. 2005, pri štirih letih, so zdravniki odkrili, da ima nevroblastom, raka 4. stopnje. V petih letih je dal Manuel skozi 30 krogov

kemoterapije, več operacij, transplantacijo, transfuzijo krvi, nešteto medicinskih preiskav. Prestal je veliko trpljenja in bolečin.

Na začetku je veliko jokal, potem pa je nenadoma postal popolnoma miren in vedno vesel. 

       V otroški bolnišnici v Palermu je sestro Prisko pogosto prosil, naj ga pelje k Jezusu v kapelo. Jezus je postal njegov najdražji Prijatelj.

Po igri je vedno želel, da so molili rožni venec, kajti Zdrave Marije so mu dajale moč in mir ter boljše počutje.

Ob neki priliki je rekel svoji mami:"Mama, mama, Naša Gospa mi rekla, "Ti si moje veselje in to popoldne bom naredila,

da bo zate ognjemet.""  Pri šestih letih je Manuel prejel prvo sv. obhajilo 13. oktobra A.D. 2007. Manuel je povedal, da mu je Marija

dala moč za to priložnost rekoč: "Manuel ne more prejeti obhajila šepajoč."

Jezus mu je po nekem sv. obhajilu, ko ga je Manuel vprašal, kaj mu naj podari, rekel:"Vedno kaži moje veselje drugim. Bodi bojevnik Luči

sredi teme!"

Pri spovedi je velikokrat jokal ob zavesti teže grehov pred neskončno svetim Bogom. Jezus mu je po nekem obhajilu povedal: "Manuel,

tvoje srce ni tvoje, ampak je moje in jaz živim v tebi." Manuel je povedal prijateljem: "Jezus mi pošilja trpljenje, ker potrebuje trpljenje združeno z njim,

da rešuje svet. Jezus me je imenoval "bojevnik luči", da premagujem zlo in temo sveta."

Ko so ga spodbujali, naj vzame analgetike proti bolečinam, je rekel:"Hočem še malo počakati preden jih vzamem, kajti Jezus potrebuje moje trpljenje, da rešuje duše."

Manuel je daroval svoje trpljenje za spreobrnjenje največjega števila duš.

Poleti A.D. 2010 so odkrili v Manuelovi glavi dva velika tumorja, česar mu niso povedali. A Manuel je jokal od veselja in

povedal, da joka od veselja zato, ker mu je Jezus podaril poseben dar, dva trna iz njegove trnove krone, ki ju ima v glavi.

Manuel je za svoj 9. rojstni dan, 21. junija A.D. 2010 povedal:"Jezus mi je pokazal Nebesa, ki so prečudovit kraj, čudovito

slovesnost, ki mi jo Jezus pripravlja. Jezus mi je povedal, da bom umrl, ko bom imel devet let, zdaj pa moram še malo zanj trpeti."

Ob koncu življenja je njegovo srce bilo še štiri dni proti pričakovanjem zdravnikom. Manuel je potrdil, da je

v dogovoru z Jezusom trpel  še štiri dni za reševanje duš.

Za pogreb je dal natančna navodila, da ga morajo obleči v prvoobhajilno obleko, pod glavo v krsti pa odprto sv. Pismo, kjer pravi 

prerok Jeremija( 17,14): "Ozdravi me, Gospod, da bom zdrav; reši me, da bom rešen, kajti ti si moja hvala."

Manuel je rekel, da ne sme nihče jokati za njim, temveč naj bodo vsi zbrani v molitvi, da bo njegov pogreb odražal  veličino

praznika, ki ga bo šel uživat v Nebesa.

Manuel je umrl z rožnim vencem v trdno sklenjenih rokah po sv. maši in sv. obhajilu v njegovi sobi, potem ko je zašepetal: "Končal sem."


Božji služabniki Manuel, ki je v postopku za beatifikacijo, nam je neprecenljiv zgled samožrtvovanja za reševanje neumrljivih duš.

Vsak trad. Katoličan mora biti v tem apokaliptičnem času po Manuelovem zgledu bojevnik Luči ter Marijino veselje sredi teme tega časa in sveta za zmago nad zlom.


Zato molimo: (molimo lahko tudi kot devetdnevnico )


"Dobri Jezus, Manuela Fodera si imenoval bojevnika Luči, vedno Devica Marija, Tvoja in naša Mati, pa ga je imenovala njeno veselje.

Prosimo Te, pomagaj nam po zaslugah in po priprošnji Manuela, da bomo tudi mi v tem težkem času bojevniki luči ter Marijino veselje.

Naj se s Tvojo in Marijino pomočjo po Manuelovem zgledu samožrtvujemo tako, da  svoje trpljenje, bolečine, križe in preizkušnje združujemo  po Marijinih rokah s Tvojim trpljenjem, bolečinami in križem ter vse darujemo v največjo Tvojo in Marijino čast in slavo ter za zveličanje največjega števila neumrljivih duš!

       Prosim Te, dobri Jezus, usliši moje prošnje in molitve po zaslugah in molitvi božjega služabnika Manuela...(povejte svoje prošnje Jezusu). 

Prosim Te, daj da ga bomo smeli čim prej častiti kot svetnika na naših oltarjih! Hvala Ti!


Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu


BOŽJI SLUŽABNIK MANUEL FODERA, PROSI ZA NAS! HVALA TI!