QUIS UT DEUS ?!

četrtek, 30. april 2015

BLAŽENI KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, SVETILNIK SVETOSTI IN TRADICIJEBl. Aloysius Stepinac

 
BLAŽENI KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC (8.5.A.D. 1898 - 10.2.A.D.1960)


Ta veliki svetnik, nekrvavi mučenec in duša žrtev za svoj hrvaški narod ter ves svet, se je rodil v župniji Krašić ne daleč od slovenske meje 8. maja A.D. 1898. A.D. 1924 je odgovoril na Božji klic in bil poslan v Rim v papeški Germanicum-Hungaricum. Na papeški Gregorijanski univerzi je doktoriral iz teologije in filozofije in postal duhovnik 26. oktobra A.D. 1930.

Papež Pij XI. ga je imenoval za škofa koadjutorja v Zagrebu. Samo 36 let star je tako postal najmlajši škof na svetu A.D. 1934. Čez tri leta je po smrti nadškofa Bauerja on postal zagrebški nadškof.

Pomagal je kjerkoli in kakorkoli je mogel preganjanim Hrvatom, Slovencem, Judom, Romom... ne glede na vero, raso ali narodnost. A.D. 1943 je zapisal: "...Katoliška Cerkev ne priznava ras, ki vladajo in ras, ki so zasužnjene."

A.D. 1945 so nadškofa Stepinca prvič zaprli, ker je v škofovskem pismu javno obsodil morjenje duhovnikov od komunističnih oblastnikov. Bil je izpuščen, a ker ni hotel ubogati diktatorja Tita in prekiniti stikov z Rimom, so ga ponovno zaprli in 11. oktobra po montiranem sodnem procesu obsodili na 16 let ječe s prisilnim delom in izgubo državljanskih pravic.

Nadškof Stepinac je bil eden redkih pogumnih ljudi v Evropi, ki si je poleg papeža upal dvigniti glas proti nacistični tiraniji ravno takrat, ko je bilo to najbolj nevarno. 1370 odraslim in 6717 otrokom je dokumentirano rešil življenje. Po samostanih in župnijah je skrival Jude in posredoval pri italijanskih oblasteh. Tako je rešil tudi veliko slovenskih ljudi in duhovnikov. Mnogi slovenski izgnani in preganjani duhovniki so dobili zatočiče na Hrvaškem po hrvaških župnijah.

A.D. 1951 je bil nadškof Stepinac zaradi zdravstvenih razlogov premeščen v svoj rodni kraj Krašić v domači pripor, kjer je mogel maševati, sprejemati obiske in pisati. Napisal je več kot 5000 pisem ter veliko teoloških razparav.

Papež Pij XII. je 12. januarja A.D. 1953 imenoval nadškofa Stepinca za kardinala kot "zgled apostolske gorečnosti in Krščanske moči." Papež je zapisal, da je nadškofu Stepincu dal kardinaski klobuk kot "nagrado za njegove izredne zasluge...in še posebno za to, da s tem počasti in potolaži naše sinove in hčere, ki odločno pričujejo za njihovo Katoliško vero, kjub tem težkim časom."

Jugoslovanska komunistična diktatura je zaradi tega imenovanja prekinila diplomatske stike s Svetim sedežem in s tem potrdila znamenite besede kardinala Stepinca, da se je komunizem rodil iz laži, da živi od laži in da bo umrl od laži.

Decembra A.D. 1959 so komunisti pozvali kardinala Stepinca, da bi pričal na procesu proti duhovnemu voditelju škofijskega semenišča. Kardinal je to odločno odklonil spominjajoč oblasti, kaj so z njim počeli, ko je bil zagrebški nadškof ter zaključil z besedami:" Vem, kaj je moja dolžnost. Z BOŽJO MILOSTJO JO BOM IZVRŠEVAL DO KONCA BREZ SOVRAŠTVA DO KOGARKOLI IN BREZ STRAHU PRED KOMERKOLI."

Umrl je 10. februarja A.D. 1960. Domneva se, da so ga njegovi ječarji zastrupljali s hrano.

Kardinal Stepinac je zapisal:" Pravi možje ne pripogibajo kolen pred lažnim duhom časa!" Ta lažni duh časa - duh satana in pekla - danes obvaduje večino sveta in na žalost tudi večino Katoličanov ter Katoliške hierarhije. Kajti, kar je zapisal kardinal Stepinac o komunizmu, velja tudi za modernizem in liberalizem v Cerkvi : Rodil se je iz laži, živi od laži in umrl bo od laži. Kardinal Stepinac je bil tradicionalen Katoliški kardinal in ne bi hotel nikoli maševati kompromisne maše ter oznanjati kompromisne vere, nauka in morale, kajti on je bil brekompromisen mož načel.

Med drugim je tudi zapisal, da se prava ljubezen ne kaže v praznih besedah, temveč v dejanjih. On je s svojo molitvijo, žrtvijo in pogumnim delovanjem rešil neštevilne otroke in ljudi. Njegov naslednik na kardinalskem prestolu v Zagrebu je o njem povedal veliko lepega, a kljub temu je dal privatno kapelo kardinala Stepinca v škofijskem dvoru v Zagrebu spremeniti v spalnico. Kako je že rekel kardinal Stepinac: "Prava ljubezen se ne kaže praznih besedah,..." Zato bi pravo ljubezen do tega velikega svetniškega kardinala liberalni Katoličani in liberalna hierarhija pokazali samo tako, če bi ga posnemali v življenju ter se vrnili k tridentisnki sv. maši, ki jo je kardinal Stepinac maševal in k tridentisnki veri, nauku in morali, ki jih je oznanjeval.

V ta namen se priporočajmo temu velikemu nekrvavemu mučencu brezbožnega komunizma, saj smo tudi mi Slovenci njegovi dolžniki, ker je s svojim posredovanjem rešil veliko slovenskih ljudi in duhovnikov.

Posnemajmo ga v njegovi ljubezni in odpuščanju sovražnikom ter ga prosimo, naj moli za nas v Nebesih, da bo papež posvetil Rusijo Marijinemu Brezmadežnemu Srce z vsemi škofi sveta na isti dan - da bo zavladalo na svetu obdobje miru, v Katoliški Cerkvi pa spet 2000 letna Katoliška tradicija s tridentinsko sv. mašo, vero, naukom in moralo!

DEVETDNEVNICA ZA KANONIZACIJO BL. KARDINALA STEPINCA ZA SVETNIKA IN ZA USLIŠANJE NAŠIH MOLITEV

Dobri Jezus, blaženi kardinal Stepinac je vsak dan maševal tridentisnko sv. mašo, Te na oltarju daroval Nebeškemu Očetu ter te prejemal v svoje čisto, dobro, plemenito in velikodušno Srce. V ljubezni do Tebe in v združevanju s Teboj je črpal moč in pogum, da je rešil na stotine in stotine življenj ter tolažil in pomagal na nešteto načinov ubogim, trpečim in preganjanim.

Reševal je tudi slovenske ljudi in duhovnike. Od slednjih so mnogi dobili svoje zatočišče na hrvaških župnijah, zato je ta Tvoj veliki posnemovalec tudi dobrotnik slovenskega naroda.

Prosimo Te, naj ga Katoliška Cerkev na priprošnjo Božje Matere Marije, ki jo je tako prisrčno ljubil, in na priprošnjo sv. Jožefa, ki je zavetnik Hrvaške in Slovenije, čimprej povzdigne na naše oltarje kot svetnika in nekrvavega mučenca brezbožnega komunizma.

Bl. kardinal Alojzije Stepinac je svetilnik svetosti in Tradicije v našem brezbožnem, liberalnem in nemoralnem času. Povedal je: "Kakor so se naši dedje krepko držali Katoliške Cerkve, tako ji bomo tudi mi ostali zvesti skozi vse viharje in nevihte."

Naj po njegovi priprošnji spet zavlada v Katoliški Cerkvi na Hrvašekm, v Sloveniji in po vsem svetu tridentinska sv. maša, vera, nauk in morala naših dedov in očetov, meni pa, dobri Jezus, na njegovo priprošnjo in po njegovih zaslugah podeli naslednjo milost...

OČE NAŠ, ZDRAVA MARIJA, SLAVA OČETU

BLAŽENI KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, PROSI ZA NAS!


Tomb of Bl. Alojzije Stepinac in the Cathedral of Zagreb


VOŠČENI KIP KARDINALA STEPINCA Z NJEGOVIMI POSMRTNIMI OSTANKI POD TEM KIPOM V ZAGREBŠKI KATEDRALI