QUIS UT DEUS ?!

sobota, 2. januar 2016

PRAZNIK JEZUSOVEGA NAJSVETEJŠEGA IMENA

     Nobeno drugo ime nam ni dano pod nebom, da bi se mogli v njem zveličati, kot le Jezusovo najsvetejše Ime. V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno v Nebesih, na Zemlji in pod zemljo - zato se mora pripogniti tudi vsako koleno, ko prejema sv. hostijo, v kateri ni samo Jezusovo Ime, temveč je Jezus sam s Telesom, Krvjo, Dušo in Božanstvom.
Ko molimo rožni venec, pri vsaki Zdrava Marija izgovorimo Jezusovo najsvetejše Ime - Ime Boga in Človeka, našega Stvarnika, Odrešenika in Sodnika - in to je neprimerljiva in nezaslužena čast.
Mnogi svetniki so kar tekmovali, kdo bo zapel najlepšo hvalo temu Imenu. Zapojmo jo tudi mi s svetim življenjem!
 
VSE NAJBOLJŠE, MOJ PRELJUBLJENI JEZUS, ZA PRAZNIK TVOJEGA NAJSVETEJŠEGA IMENA Z VSAKIM UTRIPOM MOJEGA SRCA IN Z VSAKIM DIHOM MOJIH PLJUČ! NAJ BO  S SVETIM MARIJINIM IMENOM ZA VEKOMAJ ZAPISANO V MOJO DUŠI IN MOJE SRCE!