QUIS UT DEUS ?!

ponedeljek, 7. september 2015


POBOŽNOST DO DEVICE MARIJE - DEKLICE


Statue of Maria Bambina


Čudežni voščeni kip Marije Deklice je naredila neka frančiškanska redovnica pred letom 1730. Kasneje je postal last Sester Božje ljubezni v Lovere v Italiji. A.D. 1856 so te sestre prevzele Bolnišnico Ciceri v Milanu in A.D. 1876 je ta voščeni kip Marije Otročička prispel v materno hišo tega reda na Via Santa Sofia 13 v Milanu, kjer je ostal vse do danes.

Ta kip so dali na ogled samo na praznik Marijinega rojstva - 8. septembra. A.D. 1884 je mati priorica po navdihu od zgoraj ta star voščen in posivel kip nesla dan po Marijinem rojstvu na bolniški oddelek k bolnim sestram reda, da bi ga mogle poljubiti.

Na bolniškem oddelku je bila tudi dobra novinka, Giulia Macario, ki je bila bolna in ni mogla hoditi. Ta je vzela kip Marije Deklice v roke in Devico Marijo z nežnimi in ljubečimi besedami prosila za ozdravljenje. V hipu je bila čudežno ozdravljena. In v istem trenutku se je tudi kip Marije Deklice čudežno preobrazil iz posivele barve v živo toplo človeško naravno barvo, kakršno ima še danes, kot je mogoče videti na zgornji fotografiji. Ta kip hranijo v cerkvi materne hiše v Milanu.

Mnogo milosti je Marija podelila po tem kipu ljudem, med drugim tudi sestri Josephini Woinovich, ki je ležala bolna z nepopisnimi bolečinami, zato so te redovnice začeli klicati za sestre Marie Bambine - Marije Deklice.

Vsako leto se te sestre z mnogimi kosmi vate dotaknejo tega čudežnega kipa na praznik Marijinega rojstva - 8. septembra - potem pa te kosme vate delijo vernim častilcem Marije Deklice kot zakramentale.DEVETDNEVNICA K MARIJI DEKLICI

(Pred Marijinim rojstvom se začne 31. avgusta, lahko se pa moli kadarkoli!)

Sveti otrok Marija, kraljeve Davidove hiše, Kraljica Angelov, Mati milosti in ljubezni, z vsem srcem Te pozdravljam. Izprosi mi milost, da bom ljubil Gospoda zvesto vse dni mojega življenja. Izprosi mi tudi veliko pobožnost do Tebe, ki si prva mojstrovina Božje ljubezni. Zdrava Marija.


O Nebeški Otrok Marija, ki si bila kakor čista golobica rojena Brezmadežna in prelepa, pravi čudež modrosti Boga, moja duša se veseli v Tebi. Oh! Daj, pomagaj mi ohraniti angelsko krepost sv. čistosti za ceno katerekoli žrtve. Zdrava Marija.

Pozdravljen, ljubek in svet Otrok, duhovni vrt veselja, kamor je bilo na dan Učlovečenja posajeno drevo življenja, pomagaj mi, da se bom izognil strupenemu sadu nečimrnosti in užitkom sveta. Pomagaj mi vcepiti v mojo dušo misli, občutke in kreposti Tvojega Božjega Sina. Zdrava Marija.

Pozdravljen občudovanja vreden otrok, Marija, mistična Roža, zaprt vrt, odprt samo za Nebeškega Ženina. O lilija Nebes, napravi me takšnega, da bom ljubil ponižno in skrito življenje. Naj Nebeški Ženin najde vrata mojega srca vedno odprta ljubečim klicem Njegovih milosti in Njegovega navdiha. Zdrava Marija.


Sveti Otrok, Marija, mistična zora, Nebeška vrata, Ti si moje zaupanje in upanje. O mogočna zagovornica, iz tvoje zibelke stegni svojo roko, podpiraj me na poti življenja. Stori, da bom služil Bogu z gorečnostjo in stanovitnostjo vse do smrti in tako dospel do Večnosti s Teboj. Zdrava Marija.MOLITEV

Blaženi otrok, Marija, namenjena, da si Mati Boga in naša ljubeča Mati, po Nebeških milostih, ki jih siplješ na nas, usmiljeno poslušaj moje prošnje. V potrebah, ki pritiskajo name z vseh strani in še posebno v moji sedanji stiski, stavim vse svoje zaupanje Vate.

O sveti Otrok, po prednostih, ki so bile podeljene samo Tebi in po zaslugah, ki si si jih pridobila, pokaži, da je vir duhovnih darov in milosti, ki jih deliš, neizčrpen, ker je Tvoja moč pri Srcu Boga neomejena.

Po brezmejni obilnosti milosti s katerimi Te je Najvišji obogatil od prvega trenutka Tvojega Brezmadežnega Spočetja, mi podeli, o Nebeški Otrok, uslišanje moje prošnje in jaz bom vso Večnost hvalil dobroto Tvojega Brezmadežnega Srca.(Imprimatur: In curia Archiep. Mediolani, 31. avgusta 1931, Can. Cavezal, Pro Vic. Gen)