Front page pictures

ponedeljek, 19. junij 2017

IZ BLOGA CHRISUS REX

Sotonin plan za posljednja vremena
Posted: 17 Jun 2017 10:55 AM PDT

Biskup Fulton J. Sheen 1948. je u sljedećim proročkim riječima predoznačio trenutnu krizu u svijetu i Crkvi.

Bog je sam sebe definirao kao: „Ja sam koji jesam“, a đavao sebe kao „onaj koji nije“. Nigdje u Svetom Pismu ne nalazimo opravdanje za popularni mit o đavlu kao lakrdijašu koji je obučen kao prvi „riđokosi“. Negoga se opisuje kao anđela koji je pao s neba i kao „kneza ovoga svijeta“ čiji je posao uvjeravati nas da ne postoji drugi svijet. Njegova logika je jednostavna: ako ne postoji Nebo, ne postoji ni pakao; ako nema pakla, onda nema grijeha; ako nema grijeha, onda nema suca, a ako nema suda onda je zlo dobro, a dobro je zlo.

Ali osim tih opisa, naš Gospodina nam kaže da će on biti toliko poput Njega, da će zavesti čak i odabrane – a nikakav đavao iz slikovnica sigurno ne bi zaveo čak i odabrane. Kako će on doći u ovo novo doba da osvoji sljedbenike za svoju religiju?

Doći će prikriven kao veliki humanitarac; govorit će o miru, blagostanjui obilju ne kao sredstvima koja nas vode Bogu, već kao samim ciljevima, pisat će knjige o novoj ideji Boga koja će pristajati načinu kako ljudi žive; poticati vjeru u astrologiju tako da se prebaci krivnja za grijehe s volje na zvijezde; protumačit će krivnju kroz psihologiju kao sputani eroticizam, činit će da se ljudi srame ako njihovi kolege kažu da oni nisu tako slobodoumni i liberalni; on će biti tako slobodouman da će identificirati toleranciju s ravnodušnošću prema ispravnom i pogrešnom, istini i zabludi; on će širiti laž da ljudi nikada neće biti bolji dok ne učine društvo boljim i tako će dati gorivo sebičnosti za sljedeću revoluciju; promicat će znanost, ali samo da bi oružane snage mogle koristiti jedno čudo znanosti za uništenje drugih.

Omogućit će više razvoda pod krinkom da je drugi partner „neophodan“; uvećat će ljubav prema ljubavi, a umanjiti ljubav prema osobi; pozivat će se na religiju da bi religiju uništio; čak će govoriti o Kristu da je bio najveći čovjek koji je ikada živio; reći će da je Njegova misija bila osloboditi ljude od služenja praznovjerju i od fašizma: koji nikada neće definirati; organizirat će dječje igre, govoriti ljudima s kim se smiju i ne smiju ženiti i razvoditi, tko smijerađati djecu, atko ne smije; dobrohotno će vaditi čokoladne pločice iz svojih džepova za malene i boce mlijeka za Hotentote.

Zavodit će kršćane s iste tri kušnje kao što je zavodio Krista: kušnjom da pretvore kamenje u kruh, kao štoće zemaljski mesije postati kušnja da se proda slobodaza sigurnost, dok će kruh postati političko oružje, a samo oni koji razmišljaju poput njega moći će jesti.

On ne želi da se navještajunepromjenjiva načelas uzvišenih visina Crkve, negoće htjeti masovnu organizaciju kroz propagandu gdje samo običan čovjek slijedi uobičajene osobineobičnog puka. Mišljenja, ne istine; komentatore,ne učitelje; ankete, ne načela;narav, ne milost – za tu zlatnu telad ljudi će se otrgnuti od svoga Krista.

Treća kušnja kojom je Sotona tražio Krista da mu se klanja te da će sva kraljevstva ovoga svijeta biti Njegova, postati će kušnja imatinovureligijubez Križa, liturgijubez budućega svijeta, ljudski grad bez grada Božjega, religijaradi prizivanja religije, ili politike koja je religija – ona koja daje caru čak i ono što je Božje.

Usred sve te njegove prividne ljubavi prema čovječanstvu i njegovog slatkog govora o slobodi i jednakosti, imat će jednu veliku tajnu koju nikome neće odati: on neće vjerovati u Boga. Budući da će njegova religija biti bratstvo bez očinstva Božjeg, zavarat će čak i odabrane.


Izvor: Fulton J. Sheen, Komunizam i savjest zapada, 1948.