QUIS UT DEUS ?!

sreda, 14. junij 2017

MARIJA V FATIMI 13. JUNIJA - TRADICIONALEN KOMENTAR

Christus Rex


Posted: 13 Jun 2017 11:22 AM PDT

Vrijeme nakon prvih ukazanja donijelo je troje djece pastira puno patnje – kako je Majka Božja obećala, čak i protivljenja i progonstava. U selu su im se često izrugivali.

Sada dolazi 13. lipnja kada se u Fatimi vrlo svečano časti sv. Antun kao zaštitnik crkve. Troje djece odreklo se ipak zamamnog veselja i krenulo na sv. Misu u Cova da Iriju, kamo su stigli oko 11 h. Lucija je molila Krunicu s oko 50 osoba koje su se ondje okupile. Nakon Krunice spremala je Lucija svoju odjeću i najednom uzviknula: ,,Evo zrake svjetlosti... doći će Gospa!“.

Izvještaj s. Lucije o ukazanju prema ,,4. memoarima“

Vidjeli smo iznova svjetlo koje se približavalo, a potom Gospu iznad hrastovog stabla. Pitala sam: ,,Što želite od mene, Milostiva?“.

,,Želim da 13. sljedećeg mjeseca dođete ponovno ovamo, da svakoga dana molite Krunicu i učite čitati. Kasnije ću vam reći što još želim.“

Molila sam za izlječenje jednog bolesnika.

,,Ako se obrati, bit će u roku godine dana izliječen.“

Želim Vas moliti, da nas uzmete sa sobom u Nebo.

,,Da, Jacintu i Franju ću uskoro uzeti. Ali to ostaješ još neko vrijeme ovdje. Isus se želi tobom poslužiti da bi me ljudi spoznali i uzljubili. On želi u svijetu utemeljiti čašćenje mojeg Bezgrješnog Srca. Svakome, tko tu pobožnost prihvati i bude je vršio, obećavam spasenje.Te će duše Bog uzljubiti poput cvijeća koja ja prinosim pred Njegovo prijestolje.“

,,Ostajem li sama ovdje?“, upitala je tužno Lucija.

,,Ne, kćeri moja. Trpiš li mnogo? Ne daj se obeshrabriti! Nikada te neću napustiti, moje Bezgrješno Srce bit će tvoje utočište i put koji će te voditi Bogu.“

U tom trenutku kada je izgovorila posljednje riječi, otvorila je ruke i prenijela nam po drugi puta odbljesak onog neizmjernog svjetla. Pritom smo se vidjeli kao da smo uronjeni u Boga. Jacinta i Franjo izgledali su kao da stoje u dijelu svjetla koji se podiže prema Nebu, a ja u dijelu koji se izlijeva na zemlju.

U desnom Gospinom dlanu nalazilo se srce okruženo trnjem koje kao da ga probija. Razumjeli smo da je to bilo Bezgrješno Srce Marijino, ranjeno grijesima čovječanstva te traži zadovoljštinu.

Promatrajmo ukazanje i njegove riječi

Želim da svaki dan molite Krunicu.

Kod svakog će ukazanja Majka Božja ponavljati tu usrdnu molbu. Time ona naglašava odlučno značenje Krunice za naše vrijeme.

Ako se obrati...

Velika Gospina nakana je prije svega spasenje duša; tjelesno zdravlje daje se, kao u Evanđelju, često tek nakon ozdravljenja duše.

Jacintu i Franju ću uskoro uzeti...

Marija određuje različitu životnu zadaću troje djece. Jacinta i Franjo će ubrzo završiti svoj život i ući u Nebo. Lucija naprotiv dobiva ovdje zadaću da bude svjedokinjom Bezgrješnog Srca.

Isus se želi tobom poslužiti da bi me ljudi spoznali i uzljubili. On želi u svijetu utemeljiti čašćenje mojeg Bezgrješnog Srca.

Ovdje dolazimo do središnjeg otajstva Fatime: Isus šalje svoju presvetu Majku da bi nam ponudio posljednju mogućnost spasenja. On sam objavio je svijetu po Margareti Mariji Alacoque svoje Presveto Srce kao novi izvor svojeg milosrđa, ali ljudi nisu njegovu ljubav dovoljno upoznali, a danas su je gotovo potpuno zaboravili. Spasitelja nam sada daruje Bezgrješno Srce Marijino kao posljednje utočište za izgubljeno čovječanstvo. Ona sama još može kao naša Majka ono naizgled nemoguće učiniti mogućim. Zašto upravo Njezino Srce? Ono je kao najintimniji dio Njezine osobnosti sjedište Njezine majčinske ljubavi i milosrđa Božjeg koje joj je povjereno.

...da bi me ljudi spoznali i uzljubili.

Bog želi u svojem spasenjskom planu da svi ljudi priznaju veliko milosno otajstvo Bezgrješnog Srca Marijinog kao Njegovo remek-djelo, da ga časte i ljube, da bi po Njegovom posredstvu postigli spasenje – i to čašćenjem koje je crkveno, liturgijsko, i sveopće.

Bogželi u svijetu utemeljiti čašćenje mojeg Bezgrješnog Srca.

Volja Božja za čašćenjem Bezgrješnog Srca je utemeljena u Njegovoj ljubavi prema Mariji, koja je neizmjerno veća od ljubavi prema svakom drugom stvorenju. To je ljubav u kojoj ju je posebno odabrao od vječnosti, bezgranična i neusporediva. On zato želi da sva druga stvorenja Mariju slave, časte, ljube i da joj služe. Iz te ljubavi treba shvatiti da ju je On htio postaviti za Posrednicu svih milosti i kao oruđe spasenja uz Isusa za naše duše. Zato On također želi da se ova pobožnost proširi na cijeli svijet, da se svugdje uvede i trajno uspostavi[1]. To ne treba biti samo jedna privatna pobožnost, koju možemo prema sviđanju prihvatiti i potom napustiti, nego javno čašćenje, svečano, trajno i liturgijski utemeljeno, priznato od crkvene hijerarhije, rašireno i poticano, slično kao pobožnost Srcu Isusovom. To je Božji plan za posljednja stoljeća svjetske povijesti: ostvariti sveopće kraljevstvo i pobjeda ujedinjenih srdaca Isusa i Marije.

Svakome, tko tu pobožnost prihvati i bude je vršio, obećavam spasenje.

Bog želi svima ljudima darovati milost otkupljenja iz Srca Isusovog po posredovanju Srca Marijinog, jer je ono sasvim posebno bilo sjedinjeno sa Srcem Isusovim u cijelom otkupiteljskom djelu i pod Križem.

Zato je mogla Majka Božja troje djece obećati sāmo Nebo. A slično tome obećava na temelju vlasti koju je primila od Boga spasenje po svojem milosnom posredstvu i svim dušama, koje ozbiljno časte Njezino Bezgrješno Srce.

Te će duše Bog uzljubiti poput cvijeća koja ja prinosim pred Njegovo prijestolje.

Još više: po Mariji dolaze duše koju su joj posvećeno izravno pred prijestolje Božje, to znači u najviša područja Neba; i njih će zbog njihove ljubavi prema Mariji Bog posebno ljubiti i nagraditi. Za to je ipak potrebno da te duše po svojoj posebno vezi s Majkom Božjom postignu visoki stupanj svetosti. Kod troje djece imamo vidljivi dokaz te činjenice.

p. Heinrich Mörgeli

[1] Portugalski: Ele quer estabelecer no mundo a devoçăo ao Meu Imaculado Coraçăo.