QUIS UT DEUS ?!

torek, 9. december 2014

RIM JE SPREGOVORIL - ZADEVA JE ZAKLJUČENA!

Michael Matt | Editor
Ilustracija 1: UREDNIK TRADICIONALNEGA ČASOPISA" THE REMNANT", MICHAEL MATT,
 OČE SEDMIH OTROK


STARAMAŠA/STARA VERA, NOVA MAŠA/NOVA VERA


Oktobra je Bratovščina sv. Pija X. v Ameriki organizirala Angelus Press konferenco. Tema konference je bila sv. maša. Michael Matt, urednik tradicionalnega časopisa " The Remnant" je imel predavanje z naslovom: "Stara maša/stara vera, nova maša/nova vera". Navedel bom samo nekaj odlomkov tega odličnega predavanja, ki nam omogočajo, da bolje razumemo, zakaj je v Cerkvi in v svetu takšna diabolična zmešnjava - kajti kakor gre Cerkev, tako gre svet. Michael Matt je spregovoril v predavanju tudi o motu proprio Summorum Ponificum papeža Benedikta XVI.:
"Kljub temu je bil motu proprio še preveč za volkove, ki so obdajali Benedikta od prvega dne njegovega pontifikata. Nobenega dvoma ni, da ima ta motu priprio opraviti vse z odpovedjo papeževanju papeža Benedikta XVI. Možnost obnovitve tradicionalne latinske maše je sprožil žolčno in demonično reakcijo proti svetemu očetu s strani tistih volkov, zaradi katerih je prosil za molitev na začetku svojega pontifikata, da ne bi zaradi njih pobegnil.

Zakaj? Lex orandi, lex credendi (Kakor moliš, tako veruješ.) - in sovražniki stare vere to vedo, zato so zlobno nasprotovali Benediktu, ker je napravil nekaj samo otroških korakov za obnovo starega načina molitve, ker so se zbali, da bi to moglo voditi k obnovi starega načina verovanja.
Ti volkovi so vedeli, tako kot je vedel tudi nadškof Lefebvre in znamenito povedal, da " ne more biti nobene bistvene spremembe v lex orandi (zakon bogoslužja), ne da bi to privedlo do temu primerne spremembe v lex credendi (resnice, ki jih moramo verovati). Nova maša zato odgovarja novemu katekizmu, novemu duhovništvu, novim semeniščem, novim univerzam in karizmatični pentekostalni Cerkvi- kar vse je v nasprotju z ortodoksnim in starodavnim učenjem Cerkvenega učiteljstva."
Logični zaključek tega je, da pravi maši ustreza pravi katekizem, pravo duhovništvo, prava semenišča in prave univerze in tradicionalna Katoliška Cerkev. Zato se modernistični volkovi v ovčjih oblačilih tako bojijo tridentisnke sv. maše, ki je edini sprejeti in potrjeni obred sv. maše in zato edini zakoniti obred - poleg nekaj drugih tradicionalnih obredov, ki jih uporablja zelo malo Katoličanov (ambrozijanski obred, bizantinski obred...).

"Oni (modernisti) se bojijo stare maše. Oni sovražijo staro mašo. Razumejo, kakšno moč ima stara maša, da uniči njihovo revolucijio - to ni utemeljeno na kašnem liturgičnem magičnem triku kadilo-zvonovi, temveč na moči stare maše, da prebudi speče množice, da spoznajo očitno heterodoksnost(nepravovernost) nove Cerkvene orientacije - orientacije, ki je bila liturgično kodificirana v Novus ordo maši."
O tej novi maši je Dietrich von Hildebrand povedal:"Resnično, če bi nekemu hudiču iz knjige C.S. Lewisa "The Screwtape Letters" naročili uničiti liturgijo, ne bi mogel boljše napraviti. In Hamish Fraser je zadel natanko ta pravo, ko je izjavil:" Katera druga moč kot DIABOLIČNA bi mogla zatreti Katoliško mašo vseh časov in jo nadomestiti z Novus ordo mašo, ki jo je napravil prostozidar s šestimi protestantskimi heretiki, ki so delovali na kociliju kot takšni, da bi zagotovili, da bo nova maša sprejemljiva za protestante.
Katera druga moč kot DIABOLIČNA bi si mogla izmisliti novo mašo..., ki je v bistvu protestantizirajoča in najbolj razdiralna sila, s katero se je Cerkev kdajkoli soočila."
"Nova maša je delo tistih, ki jih je sv. papež Pij X. v Pascendi opisal kot gade, ki gnezdijo v samem naročju Cerkve in so tu spočeli in oživeli veliko bolj nevaren zarod - modeniste, ki so Cerkev infitrirali na vseh ravneh, in zaradi česar je dejansko maša tista, ki šteje in je tudi hkrati še mnogo več drugega, kar šteje."
Zato je nadškof Marcel Lefebvre Veliki zapisal A.D. 1975: "Brez strahu se moramo boriti, da ohranimo Tradicijo, nad vse da ohranimo liturgijo sv. maše, kajti ta je sam temelj Cerkve in dejansko KRŠČANSKE CIVILIZACIJE. ČE PRAVE MAŠE NE BI VEČ MAŠEVALI V CERKVI, BI CERKEV IZGINILA."

Čestitati moremo Michaelu Mattu za to izredno pomembno predavanje in za resnice , ki jih je izrekel sam in z besedami drugih tradicionalnih Katoličanov, ki se borijo za zmago Resnice v Cerkvi. Kajti samo Resnica nas more osvobvoditi po Jezusovih besedah. In resnica nam pravi, da je sv. papež Pij V. s tridentinskim koncilom na 7. seji s 13. dogmatičnim kanonom pod anatemo - izobčenjem prepovedal spreminjati tridenstinsko mašo in jo nadomestiti s katero koli drugo. In po besedah tega kanona velja ta dogmatična prepoved za vse od papeža navzdol.


RIM JE SPREGOVORIL - ZADEVA JE ZAKLJUČENA!