QUIS UT DEUS ?!

petek, 5. december 2014

STARA MAŠA JE PO BOŽJEM ZAKONU       Patru Grunerju sem postavil tudi vprašanje o 7. seji tridentinskega kocila in o dogmatičnem kanonu št. 13, ki prepoveduje da bi kdorkoli - vključno s papežem - spremenil sprejeti in potrjeni obred sv. tridentinske maše.
       Vabim Vas, da si na zgornji povezavi ogledate in prisluhnite njegovemu odgovoru in ta video posredujte čim več ljudem, da bodo uvideli, v kakšni zablodi so vsi, ki mašujejo Novus ordo mašo ali pa so pri njej navzoči.
       Kajti tridentinska sv. maša je po Božjem zakonu, kot je naslov videa, Novus ordo modernistična maša je pa zato po logičnem zaključku PROTI BOŽJEMU ZAKONU. Zato se dogajajo v Cerkvi takšni vnebovpijoči škanadali na ravni vernikov in hierarhije, tako da mnogi modernistični Katoličani živijo bolj pogansko in pokvarjeno, kot brezverci in pogani. Kako to? Čisto preprosto! Staro načelo namreč pravi: "Ko se pokvari NAJBOLJŠE, postane NAJSLABŠE."
       To pomeni, da se bo potrebno čimprej vrniti nazaj k sprejetemu in potrjenemu obredu tridentinske sv. maše, ki je maša naših očetov in mater ter vseh papežev in svetnikov. Nova modernistična maša je pa maša poganiziranih Katoličanov, maša, ki ne vodi v Nebesa, temveč v pekel!
TRIDENTINSKA SV. MAŠA
NOVUS ORDO MAŠA