QUIS UT DEUS ?!

torek, 9. december 2014


VODILNI SVETOVNI EVOLUCIONIST JE POSTAL KREACIONIST IN KATOLIČAN
Dr. Dean Kenyon je doktoriral iz biofizike na Stanfordu v Ameriki in postal eden izmed vodilnih ekspertov za evolucijo. Bil je celo koavtor knjige "Biochemical Predestination", ki so jo uporabljali na univerzah po vsem svetu za učenje biološke evolucije.

Predaval je biologijo na državni univerzi San Francisko in neki študent mu je dal v roke kritiko biokemične predestinacije, ki jo je napisal Dr. A.E. Wilder-Smith, ki je imel trojni doktorat iz različnih področij prirodoslovnih znanosti. Dr. Wilder-Smith je argumentiral dokaz proti biološki evoluciji na podlagi informacijske teorije. Dr. Kenyon je študentu zagotovil, da bo čez poletje preštudiral argumente Dr. Wilder-Smitha in jih ovrgel. A zgodilo se je prav nasprotno. Ugotovil je, da tega ne more narediti in spoznal, da je informacija nematerialna entiteta, ki jo more narediti samo razum in svobodna volja in da materija ne more napraviti informacije.
Dr. Wilder-Smith je pokazal, da hipoteza o evoluciji zahteva nastanek nove, kompleksne in specifične biološke informacije, ki bi kodirala nastanek novih organov in sistemov. Dokazal je, da nobeno opazovanje v naravi ali v laboratoriju ni nikoli potrdilo niti enega samega primera naravnega povečanja funkcionalne biloške informacije. Genetske mutacije, ki jih evolucionistični učbeniki citirajo kot zglede"evolucije v akciji" za povečanje funkcionalne biološke informacije, pa dejansko to informacijo genoma v organizmu UNIČUJEJO ali v najboljšem primeru pustijo nedotaknjeno. A nobena mutacija ne poveča funkcionalne biološke informacije v genomu, kot bi se to moralo dogajati neštetokrat, če bi bila evolucija realnost.
Kar nekaj let je profesor dr. Kenyon spodbujal svoje študente in kolege profesorje, da naj iščejo primere v znanstveni literaturi o povečanju funkcionalne biološke informacije. A niti njegovi kolegi profesorji niti študentje niso mogli odkriti niti enega samega primera, čeprav bi jih moralo mrgoleti, če bi evolucija držala.
Zato je dr. Kenyon začel poučevati študente tudi o dokazih proti evoluciji in jim je prepuščal, da so sami prišli do logičnega zaključka, kaj je res in kaj ne. Zato so ga hoteli kolegi njegovega oddelka na univerzi vreči iz fakultete, a jim to ni uspelo. Vendar pa so mu onemogočili napredovanje ter ga tretirali kot nebodigatreba. A dr. Kenyon je skozi vse te boje in nasprotovanja, ker se je samo boril za zmago resnice in znanstvene evidence realnosti, doživel popolno intelektualno in duhovno spreobrnjenje, se nazadnje spreobrnil in postal kreacionist in Katoličan.
Tako je dr. Kenyon živi dokaz Jezusovih besed, da moramo vztrajati v njegovem nauku, če hočemo spoznati Resnico, ki nas bo osvobodila.
Enako je tudi z resnico o GEOCENTRIZMU. Dr. Robert Sungenis je napravil o njem dokumentarni film "The Principle". Proti filmu se je dvignil val nasprotovanja kompromisarjev, ker film v 90 minutah z znanstveno evidenco dobesedno pomete s 400 let staro mitologijo, ki so jo skrbno in za veliko ceno kompromisarji izdelovali in oblikovali ter z njo prali možgane - se pravi lagali celim genracijam.
A objektivna realnost ter znanstvena evidenca s številnimi znanstvenimi poizkusi kaže, da je naša Zemlja KOZMOCENTER IN BARICENTER - popolnoma nepremični center celotnega kozmosa - vsega Božjega stvarstva - tako kot piše v Svetem pismu in kot učijo vsi Cerkveni očetje in učitelji.


Dr. Dean Kenyon


dr. A.E. Wilder-Smith

Dr. Dean Kenyon

Te resnice poganski revolucionarji in kompromisarji nočejo sprejeti, ker vedo, da bi morali potem spremeniti svoje življenje in začeti živeti odgvorno pred Bogom ter se odpovedati grehu in nečistosti in zato spremeniti ustave in zakone svoji narodov ter pometati ven vse, kar uzakonja smrtne grehe in žalitve proti Bogu: ločitev zakona, kontracepcijo, abortus, poizkuse na nerojenih otrocih, evtanazijo, sodomizem ,pornografijo,...In v ustave in zakone bi morali dati 10 Božjih zapovedi, 6 resnic in 6 Cerkvenih zapovedi iz tradicionalnih Katoliških katekizmov. Tega nočejo narediti in se raje borijo proti realnosti z neracionalnim in nelogičnim učenjem laži in zablod, med katerimi sta heliocentrizem in evolucija med največjimi. A na Sodni dan bodo za to dajali strogi odgovor pred Troedinim Bogom, ki dobro plačuje, a tudi hudo kaznuje!
Na zgornji povezavi si morete ogledati kratko predavanje dr. Deana Kenyona.

Dr. Robert Sungenis