Front page pictures

petek, 17. februar 2017

ZAGOVORNIKI ABORTUSA - Z ROKO V ROKI Z ADOLFOM HITLERJEM

Po mnenju tega zločinca in evolucionista, sme biti človek okruten.

Okrutnost je prišla v stvarstvo šele po izvirnem grehu Adama in Eve - po uporu človeka Bogu, kot kazen za ta smrtnogrešen upor, ki je v svet prinesel tudi genetsko entropijo, bolezni, trpljenje...in smrt.
Pred izvirnim grehom pa je bil svet brez vsega tega, tako da je Stvarnik rekel, da je bil "zelo dober".